ממשק משתמש בצג LCD
ממשק משתמש בצג LCD

ממשק משתמש בצג LCD

מדפסות עם צג מספקות למפעיל ולמשלב מערכת תפריטים ומצב מדפסת הניתנים לקריאה.
‎1‎
פקדי ממשק סטנדרטיים – מספקים רציפות חזותית ותפעולית למשתמשים המשתמשים בשני הסגנונות של מדפסות Zebra עם Link-OS.
‎2‎
בקר ניווט ובורר LCD – נווט בתפריטי המדפסת ובהגדרות הפרמטרים בצג LCD באמצעות לחצני החצים, כדי לבחור הגדרות מדפסת ופעולות תוכניות שירות. השתמש בלחצן
SELECT
(בחירה - סימן ביקורת) בפריטים המודגשים (סמלים) או שמוצגים כפריטי תפריט בעלי שם.
3
צג – מציג את פרטי מצב המדפסת ואת מערכת תפריטי התצורה של המדפסת. מוצגים פרטי מסך ברירת המחדל של המדפסת. השורה העליונה כוללת את פרטי דגם המדפסת וניתן להתאים אותה. האזור המרכזי מיועד לפרטי מצב המדפסת ולהודעות קופצות.
‎4‎
בוררי פעולות – לחצני בורר הפעולות,
LEFT SELECT
(לחצן בחירה שמאלי) ו-
RIGHT SELECT
(לחצן בחירה ימני), מפעילים פריטים המודגשים בלבן, כמו סמל הבית (משמש להפעלת מערכת התפריטים). לחיצה על
LEFT SELECT
(לחצן בחירה שמאלי) הנמצא מתחת לסמל הבית תחזיר אותך למסך הבית של התפריט.