סוג הדפסה
סוג הדפסה

סוג הדפסה

סוג ההדפסה מציין אם סוג המדיה שבשימוש שימוש מחייב סרט לצורך ההדפסה. העברה תרמית מצריכה סרט, בעוד מדיית העברה תרמית ישירה אינה מצריכה.