סימבולוגיה
סימבולוגיה

סימבולוגיה

מונח שלרוב נמצא בשימוש בהקשר של ברקוד.