חור
חור

חור

מקום שבו הדפסה הייתה אמורה להתבצע אך לא בוצעה עקב מצב שגיאה, כגון סרט מקומט או רכיבי ראש הדפסה פגומים. חור יכול לגרום לקריאה שגויה של סמל ברקוד מודפס או לאי-יכולת קריאה.