חיבור לטלפון או למחשב לוח
חיבור לטלפון או למחשב לוח

חיבור לטלפון או למחשב לוח

הורד להתקן את היישום Zebra Printer Setup Utility (כלי עזרה להגדרת מדפסת Zebra), המסופק ללא תשלום.
היישום תומך בסוגי הקישוריות הבאים:
  • Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE)
  • תקשורת קווית/Ethernet
  • תקשורת אלחוטית
  • USB On-The-Go
לעיון במדריכים למשתמש של כלי עזר להגדרת מדפסת אלה, עבור אל zebra.com/setup.