חיבור למחשב באמצעות יציאת ה-USB של המדפסת
חיבור למחשב באמצעות יציאת ה-USB של המדפסת
View content for :
Product:

חיבור למחשב באמצעות יציאת ה-USB של המדפסת

 1. אחרי שתתקין את מנהלי ההתקן, הסר את המדבקה שמכסה את יציאת ה-USB.
 2. חבר את כבל ה-USB ליציאת ה-USB במדפסת.
 3. חבר את הקצה השני של כבל ה-USB למחשב.
 4. חבר את כבל החשמל למחבר החשמל שבגב המדפסת.
 5. חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מתאים.
 6. הדלק (
  I
  ) את המדפסת.
  בזמן אתחול המדפסת, המחשב שלך ישלים את התקנת מנהל ההתקן ויזהה את המדפסת שלך.
  אם לא התקנת קודם את מנהלי ההתקן, ראה מה לעשות אם שכחת להתחיל מהתקנת מנהלי ההתקן.