הכנסת המחסנית למדפסת
הכנסת המחסנית למדפסת
View content for :
Product:

הכנסת המחסנית למדפסת

נתיב טעינת המדיה של מדיית גליל ומדיה בקיפול מניפה הוא זהה. מדיית גליל מוצגת ברוב התמונות בסעיף זה.
 1. פתח את מכסה המדיה.
  פתח את מכסה המדיה עם אפשרות התלישה
 2. הסר וסלק תגיות או מדבקות קרועות, מלוכלכות או המוחזקות באמצעות דבקים או נייר דבק.
 3. החלק החוצה וקפל מטה את מוביל הזנת המדיה.
 4. הכנס למדפסת מדיית גליל או מדיה בקיפול מניפה.
  סוג מדיה
  הוראות
  מדיית גליל
  מדיית גליל.
  הנח את גליל המדיה על מתלה הזנת המדיה. דחף את הגליל לאחור, עד סוף מהלכו.
  מדיה בקיפול מניפה
  מדיה בקיפול מניפה
  1. הכנס את המדיה בקיפול מניפה מבעד לחלקה האחורי של המדפסת.
  2. תלה את המדיה מעל מתלה הזנת המדיה.
 5. קפל כלפי מעלה את מוביל הזנת המדיה.
 6. הסט את מוביל הזנת המדיה עד שייגע בקצה הגליל.
 7. באיזו שיטת איסוף אתה משתמש? (ראה החלטה על שיטת הטיפול במדיה).
  אם אתה משתמש ב...
  אז...
  Tear Off (תלישה)
  קילוף
  Cutter (חיתוך) או Delayed Cut (חיתוך מושהה)