סרט
סרט

סרט

סעיף זה מתייחס רק למדפסות שבהן מותקנת אפשרות ההעברה התרמית.
האם עליי להשתמש בסרט?
המדיה עצמה קובעת אם תצטרך להשתמש בסרט.
 • מדיית העברה תרמית — מצריכה סרט.
 • מדיית העברה תרמית ישירה — אינה מצריכה סרט.
כיצד אוכל לבדוק אם המדיה היא מדיית העברה תרמית או העברה תרמית ישירה?
(ראה העברה תרמית ישירה והעברה תרמית לקבלת הגדרות.)
הדרך הקלה ביותר היא לגרד את משטח המדיה במהירות באמצעות ציפורן. אם מופיע סמל שחור במקום הגירוד, המדיה היא מדיה להעברה תרמית ישירה, ואינך צריך להשתמש בסרט.
באיזה סוג סרט אוכל להשתמש?
מדפסת זו יכולה להשתמש רק בסרט עם ציפוי בצד החיצוני, .
כיצד אוכל לדעת איזה צד של הסרט מצופה?
השתמש באחת משתי השיטות הבאות כדי לזהות מהו הצד המצופה:
 • שיטה 1: בדיקת הדבקה
  1. לחץ את פינת הצד הדביק של המדבקה לעבר המשטח החיצוני של גליל הסרט.
  2. קלף את המדבקה מהסרט.
  אם חלקיקי דיו נדבקים למדבקה, הצד החיצוני של הגליל מצופה. חזור על בדיקה זו במשטח הפנימי אם נדרש כדי לקבוע מהו הצד המצופה.
 • שיטה 2: בדיקת גירוד סרט
  1. פרוס קטע קצר מהסרט והנח את המשטח החיצוני על פיסת נייר.
  2. גרד בציפורן את המשטח הפנימי של הסרט.
  3. הרם את הסרט ובדוק אם יש סימנים על הנייר.
  אם הסרט הותיר סימן, הצד החיצוני מצופה.