בדיקת תכולת הקופסה
בדיקת תכולת הקופסה
View content for :
Product:

בדיקת תכולת הקופסה

ודא שאריזת המדפסת מכילה את כל הפריטים שדרושים לך לצורך הגדרתה.
Zebra Technologies לא תהיה אחראית לשום נזק שייגרם במהלך משלוח הציוד, ונזק כזה לא יתוקן במסגרת האחריות.
 1. הוצא את המדפסת מהאריזה בזהירות.
 2. ודא שהפריטים הבאים כלולים באריזה עם המדפסת:
  ייתכן שייכללו פריטים נוספים, בהתאם לאפשרויות שהוזמנו עם המדפסת.
 3. אם משהו חסר, הודע למשווק המורשה של Zebra שממנו רכשת.
 4. הוצא את המדפסת מעטיפתה והתבונן בה כדי לאתר נזקים שנגרמו במהלך המשלוח.
  • שמור את כל חומרי האריזה.
  • בדוק את כל המשטחים החיצוניים לאיתור נזקים.
  • הרם את דלת המדיה והתבונן בתא המדיה לזיהוי נזקים ברכיבים.
 5. אם בבדיקה החזותית התגלו נזקי משלוח:
  • הודע מיד לחברת המשלוחים והגש דוח נזקים.
  • שמור את כל חומרי האריזה לבדיקת חברת המשלוחים.
  • הודע למשווק המורשה של Zebra שממנו רכשת.
 6. המדפסת נשלחת עם מספר פריטי מגן לצורך המשלוח, לרבות ציפוי פלסטיק על החלון השקוף שבדלת המדיה. לפני הפעלת המדפסת, הסר את פריטי המגן האלה.