בדיקה עצמאית במצב PAUSE (השהיה)
בדיקה עצמאית במצב PAUSE (השהיה)

בדיקה עצמאית במצב PAUSE (השהיה)

בדיקה עצמאית זו יכולה לשמש לצורך אספקת מדבקות הבדיקה שנדרשות לכוונון המכלולים המכניים של המדפסת, או כדי לקבוע אם רכיבי ראש הדפסה מסוימים אינם פועלים.
להלן מדבקת דוגמה.
מדבקת בדיקה במצב PAUSE (השהיה)
 1. כבה (O) את המדפסת.
 2. החזק את הלחצן
  PAUSE
  (ביטול) לחוץ בעת הדלקת המדפסת (I). החזק את הלחצן
  PAUSE
  (ביטול) לחוץ עד שהנורית הראשונה בלוח הבקרה תכבה.
  הבדיקה העצמית הראשונה מדפיסה 15 מדבקות במהירות הנמוכה ביותר של המדפסת, ולאחר מכן משהה אוטומטית את המדפסת. בכל לחיצה על
  PAUSE
  (השהיה) מודפסות 15 מדבקות נוספות.
  כשהמדפסת בהשהיה:
  • לחיצה על
   CANCEL
   (ביטול) תשנה את הבדיקה העצמאית. בכל לחיצה על
   PAUSE
   (השהיה), מודפסות 15 מדבקות במהירות של 152 מ"מ (6 אינץ') בשנייה.
  • לחיצה חוזרת על
   CANCEL
   (ביטול) משנה בפעם השנייה את הבדיקה העצמאית. בכל לחיצה על
   PAUSE
   (השהיה) מודפסות 50 מדבקות במהירות הנמוכה ביותר של המדפסת.
  • לחיצה חוזרת על
   CANCEL
   (ביטול) משנה בפעם השלישית את הבדיקה העצמאית. בכל לחיצה על
   PAUSE
   (השהיה), מודפסות 50 מדבקות במהירות של 152 מ"מ (6 אינץ') בשנייה.
  • לחיצה חוזרת על
   CANCEL
   (ביטול) משנה בפעם הרביעית את הבדיקה העצמאית. בכל לחיצה על
   PAUSE
   (השהיה) מודפסות 15 מדבקות במהירות הגבוהה ביותר של המדפסת.
 3. כדי לצאת מבדיקה עצמאית זו בכל שלב שהוא, החזק את הלחצן
  CANCEL
  (ביטול) לחוץ.