שרת הדפסה אלחוטי
שרת הדפסה אלחוטי

שרת הדפסה אלחוטי

מפרט
ראה מפרט תקשורת אלחוטית לקבלת פרטים.
מגבלות ודרישות
  • מאפשר להדפיס באמצעות המדפסת מכל מחשב ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN).
  • מסוגל ליצור תקשורת עם המדפסת דרך דפי האינטרנט של המדפסת.
  • הכרחי להגדיר את המדפסת לשימוש ברשת התקשורת המקומית האלחוטית.
  • ניתן להתקנה רק בחריץ האפשרויות העליון.
חיבורים ותצורה
לקבלת הוראות על הגדרת התצורה עיין ב-ZebraNet Wired and Wireless Print Servers User Guide (מדריך למשתמש בשרתי הדפסה קוויים ואלחוטיים של ZebraNet). עותק של מדריך זה זמין בכתובת zebra.com/manuals.