ממשק נתונים USB 2.0
ממשק נתונים USB 2.0

ממשק נתונים USB 2.0

מגבלות ודרישות
אורך הכבל המרבי הוא 5 מטר (16.4 רגל).
חיבורים ותצורה
לא נדרשת הגדרת תצורה נוספת.