שרת הדפסה Ethernet קווי 10/100 (פנימי)
שרת הדפסה Ethernet קווי 10/100 (פנימי)

שרת הדפסה Ethernet קווי 10/100 (פנימי)

אפשרות Ethernet זו, הזמינה כסטנדרט ב-ZebraNet, מאחסנת במדפסת מידע על תצורת הרשת. חיבור Ethernet אופציונלי מאחסן את פרטי התצורה בלוח שרת הדפסה נשלף, שניתן לשתפו בין מדפסות.
מגבלות ודרישות
  • הכרחי להגדיר את המדפסת לשימוש ברשת התקשורת המקומית (LAN).
  • ניתן להתקין שרת הדפסה קווי שני בחריץ האפשרויות התחתון.
חיבורים ותצורה
לקבלת הוראות על הגדרת התצורה עיין ב-ZebraNet Wired and Wireless Print Servers User Guide (מדריך למשתמש בשרתי הדפסה קוויים ואלחוטיים של ZebraNet). מדריך זה זמין בכתובת zebra.com/manuals.