מפרט הסרט
מפרט הסרט

מפרט הסרט

לצורך אפשרות ההעברה התרמית נדרש סרט, אשר חייב להיות מצופה בצדו החיצוני. לקבלת מידע נוסף ראה סרט.
רוחב סרט*
מינימום
40 מ"מ (1.57 אינץ')
מקסימום
110 מ"מ (4.33 אינץ')
אורך סרט מקסימלי
450 מ' (1476 רגל)
גודל גליל סרט מקסימלי
81.3 מ"מ (3.2 אינץ')
קוטר פנימי של ליבת סרט
25 מ"מ (1 אינץ')
* Zebra ממליצה להשתמש בסרט שרוחבו לכל הפחות כרוחב המדיה, כדי להגן על ראש ההדפסה מפני שחיקה.