מפרט כבל החשמל
מפרט כבל החשמל

מפרט כבל החשמל

ייתכן שהאריזה תכלול כבל חשמלי, וזאת בתלות באופן שבו המדפסת הוזמנה. אם לא נכלל כבל, או אם הכבל שנכלל לא מתאים לדרישותיך, עיין במידע הבא.
כדי לשמור על בטיחות המפעיל והציוד, יש להשתמש בכבל חשמל מאושר בעל שלושה מוליכים המתאים לאזור או למדינה בה משתמשים בציוד. כבל זה חייב להשתמש במחבר IEC 320 נקבה ובתקע חשמל מוארק בעל שלושה פינים המתאים לאזור בו משתמשים בציוד.
מפרט כבל החשמל
‎1‎
תקע חשמל המתאים למדינתך — תקע זה חייב לשאת את סימן האישור של לפחות אחד מארגוני הבטיחות הבינלאומיים המוכרים (ראה Figure 2). הכרחי לחבר את הארקת המארז כדי להבטיח את שימוש בטיחותי ולהפחית הפרעות אלקטרומגנטיות.
‎2‎
כבל HAR בעל שלושה מוליכים או כבל אחר המאושר לשימוש במדינתך.
3
מחבר IEC 320 — תקע זה חייב לשאת את סימן האישור של לפחות אחד מארגוני הבטיחות הבינלאומיים המוכרים (ראה Figure 2).
‎4‎
אורך ≤ 3 מ' (9.8 רגל). דירוג ‎10 A‏, ‎250 VAC.
סמלי אישור של ארגוני בטיחות בינלאומיים