לוח זמנים ונהלים של הניקוי
לוח זמנים ונהלים של הניקוי

לוח זמנים ונהלים של הניקוי

תחזוקה מונעת סדירה היא מרכיב חיוני בהפעלה הסדירה של המדפסת. טיפול טוב במדפסת מאפשר לך להפחית למינימום את הבעיות האפשריות שעלולות להיות בה ועוזר לך לממש את הסטנדרטים שלך לאיכות הדפסה ולשמור עליהם.
עם הזמן, תנועת המדיה או הסרט על-פני ראש ההדפסה גורמת לבלאי של ציפוי המגן הקרמי, ובכך מובילה לחשיפה של רכיבי ההדפסה (נקודות) ולנזק להם. כדי למנוע שחיקה:
  • נקה לעתים קרובות את ראש ההדפסה.
  • הפחת למינימום את הגדרות לחץ ראש ההדפסה וטמפרטורת הצריבה (רמת שחור) על-ידי יצירת איזון מיטבי בין השניים.
  • אם אתה משתמש במצב העברה תרמית, ודא שרוחב הסרט שווה לפחות לרוחב המדיה, כדי למנוע חשיפה של רכיבי ראש ההדפסה לחומרי מדבקה שוחקים יותר.
    Zebra אינה אחראית לנזק שנגרם למדפסת כתוצאה משימוש בנוזלי ניקוי.
בעמודים הבאים מופיעים נוהלי ניקוי ספציפיים. טבלה זו מציגה את לוח הזמנים המומלץ לניקוי. מרווחי הזמן המתוארים כאן באים לשמש כקווים מנחים בלבד. ייתכן שתצטרך לנקות לעתים קרובות יותר, בהתאם ליישום ולמדיה שלך.
לוח זמנים מומלץ לניקוי
אזור
שיטה
מרווח זמן
ראש הדפסה
חומר ממס*
מצב העברה תרמית ישירה: לאחר כל גליל מדיה (או 150 מטר/500 רגל של מדיה בקיפול מניפה)
מצב העברת תרמית: לאחר כל גליל סרט.
גליל ההדפסה
חומר ממס*
חיישני מדיה
ניקוי בלחץ אוויר
חיישן סרט
ניקוי בלחץ אוויר
נתיב מדיה
חומר ממס*
נתיב הסרט
חומר ממס*
גליל צביטה (חלק מאפשרות הקילוף)
חומר ממס*
מודול יחידת חיתוך
אם אתה חותך מדיה רציפה ורגישה ללחץ
חומר ממס*
אחרי כל גליל מדיה (או לעתים קרובות יותר, בתלות ביישום ובמדיה שלך).
אם אתה חותך מדיית תגיות או מדיית נייר מגן של מדבקות
חומר ממס* וניקוי בלחץ אוויר
אחרי כל שניים או שלושה גלילי מדיה.
מוט תלישה/קילוף
חומר ממס*
פעם בחודש.
חיישן איסוף מדבקה
ניקוי בלחץ אוויר
פעם בשישה חודשים.
* Zebra ממליצה להשתמש בערכת תחזוקה מונעת (מספר חלק 47362). במקום בערכת התחזוקה המונעת, ניתן להשתמש במטלית נטולת סיבים שנטבלה באלכוהול איזופרופיל 99.7%.