מיחזור רכיבי המדפסת
מיחזור רכיבי המדפסת

מיחזור רכיבי המדפסת

אין להשליך את הרכיבים עם האשפה הכללית הלא ממוינת
רוב רכיבי המדפסת ניתנים למיחזור. לוח הלוגיקה הראשי של המדפסת עשוי להכיל סוללה, שאותה יש לסלק בצורה נאותה.
אין להשליך אף אחד מרכיבי המדפסת עם האשפה הכללית שאינה ממוינת. אנא השלך את הסוללה בהתאם לתקנות המקומיות, ומחזר את שאר רכיבי המדפסת לפי הסטנדרטים שנקבעו באזורך. לקבלת מידע נוסף ראה zebra.com/environment.