Konwencje zapisu
Konwencje zapisu

Konwencje zapisu

W tym dokumencie zastosowano następujące konwencje:
 • Tekst
  pogrubiony
  służy do podkreślenia następujących elementów:
  • nazwy okien dialogowych, okien i ekranów,
  • nazwy list rozwijanych i pól listy,
  • nazwy pól wyboru i przycisków opcji,
  • ikony na ekranie,
  • nazwy klawiszy na klawiaturze,
  • nazwy przycisków na ekranie.
 • Punktor (•) wskazuje:
  • elementy akcji,
  • listy alternatyw,
  • listy wymaganych czynności, niekoniecznie następujących po sobie.
 • Listy sekwencyjne (np. opisy procedur „krok po kroku”) mają postać list numerowanych.