Konwencje dotyczące ikon
Konwencje dotyczące ikon

Konwencje dotyczące ikon

Zestaw dokumentacji został zaprojektowany z naciskiem na wskazówki wizualne. W całym zestawie dokumentacji są używane poniższe ikony graficzne. Te ikony oraz ich znaczenie są opisane poniżej.
Tekst w tym miejscu wskazuje informacje dodatkowe, które nie są wymagane do wykonania zadania.
Tekst w tym miejscu wskazuje informacje istotne dla użytkownika.
Podczas wykonywania niektórych czynności, takich jak czyszczenie wnętrza drukarki, należy nosić okulary ochronne.
Podczas wykonywania niektórych czynności, takich jak montaż lub demontaż pierścieni E-ring, C-clip, pierścieni Segera, sprężyn i przycisków mocujących, należy nosić okulary ochronne. Części te są naprężone i mogą zostać odrzucone.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie produktu.
W przypadku niezastosowania się do tego zalecenia użytkownik może odnieść lekkie lub średnie obrażenia.
Dotknięcie tego obszaru może spowodować poparzenia.
Należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa elektrostatycznego podczas manipulowania przy częściach wrażliwych na napięcia elektrostatyczne, jak płytki układów i głowice drukujące.
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, przed wykonaniem tego zadania lub czynności należy wyłączyć (O) urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
Brak odpowiednich działań może powodować zagrożenie poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Brak odpowiednich działań powoduje realne zagrożenie poważnymi obrażeniami lub śmiercią.