Testowanie komunikacji przez drukowanie
Testowanie komunikacji przez drukowanie

Testowanie komunikacji przez drukowanie

Sprawdzenie działania systemu wydruku jest stosunkowo prostym procesem.
W przypadku systemów operacyjnych Windows, oprogramowanie Zebra Setup Utility lub opcja
Printers and Faxes
(Drukarki i faksy) w panelu sterowania Windows zapewnia dostęp i umożliwia wydruk etykiety testowej. W przypadku systemów operacyjnych innych niż Windows, skopiuj podstawowy plik tekstowy ASCII zawierający jedno polecenie (
~WC
), aby wydrukować etykietę stanu konfiguracji.