Wydruk testowy w drukarce Ethernet
Wydruk testowy w drukarce Ethernet

Wydruk testowy w drukarce Ethernet

Wykonaj druk testowy na drukarce Ethernet podłączonej do sieci (LAN lub WAN) za pomocą wiersza poleceń (MS-DOS) (lub Uruchom z menu Start systemu Windows XP).
 1. Utwórz plik tekstowy zawierający trzy znaki ASCII:
  ~WC
  .
 2. Zapisz plik jako:
  TEST.ZPL
  (dowolna nazwa pliku i nazwa rozszerzenia).
 3. Odczytaj adres IP z wydruku etykiety stanu konfiguracji drukarki. W przypadku systemu podłączonego do tej samej sieci lokalnej lub rozległej co drukarka, wpisz i zatwierdź następujące dane w pasku adresu przeglądarki:
  ftp (IP address)
  (dla adresu IP 123.45.67.01 będzie to:
  ftp 123.45.67.01
  )
 4. Wpisz słowo
  put
  , a następnie nazwę pliku, i zatwierdź. W przypadku pliku wydruku testowego polecenie będzie wyglądać następująco:
  put TEST.ZPL
Drukarka powinna wydrukować etykietę stanu konfiguracji drukarki. Aby uzyskać wskazówki dotyczące diagnozowania i rozwiązywania problemów z drukowaniem, patrz Diagnostyka i usuwanie problemów.