Wydruk testowy z skopiowanym plikiem poleceń ZPL
Wydruk testowy z skopiowanym plikiem poleceń ZPL

Wydruk testowy z skopiowanym plikiem poleceń ZPL

Wydruk testowy z skopiowanym plikiem poleceń ZPL dla systemów operacyjnych innych niż Windows.
 1. Utwórz plik tekstowy zawierający trzy znaki ASCII:
  ~WC
  .
 2. Zapisz plik jako:
  TEST.ZPL
  (dowolna nazwa pliku i nazwa rozszerzenia).
 3. Skopiuj plik do drukarki.
  W przypadku systemu DOS, aby przesłać plik do drukarki podłączonej do portu równoległego, wystarczy tylko wpisać:
  COPY TEST.ZPL LPT1
  Inne typy połączeń interfejsu i systemy operacyjne będą miały różne ciągi poleceń. Szczegółowe instrukcje dotyczące kopiowania do odpowiedniego interfejsu drukarki w celu przeprowadzenia tego testu można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego.