Drukowanie testowe za pomocą narzędzia Zebra Setup Utilities
Drukowanie testowe za pomocą narzędzia Zebra Setup Utilities

Drukowanie testowe za pomocą narzędzia Zebra Setup Utilities

Po zainstalowaniu sterowników drukarki na komputerze z systemem Windows i pomyślnym podłączeniu drukarki do komputera za pomocą Kreatora instalacji wykonaj wydruk testowy, aby upewnić się, że drukarka jest podłączona.
Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować etykietę konfiguracji za pomocą narzędzia Zebra Setup Utilities (ZSU):
 1. Otwórz narzędzie Zebra Setup Utilities.
 2. Kliknij ikonę zainstalowanej drukarki, aby ją wybrać i uaktywnić przyciski konfiguracji drukarki znajdujące się w okienku poniżej.
 3. Kliknij opcję
  Open Printer Tools
  (Otwórz narzędzia drukarki).
 4. W oknie z zakładką
  Printer
  (Drukuj), kliknij wiersz
  Print configuration label
  (Drukuj etykietę konfiguracyjną), a następnie kliknij przycisk
  Send
  (Wyślij).
Drukarka powinna wydrukować etykietę stanu konfiguracji. Aby uzyskać wskazówki dotyczące diagnozowania i rozwiązywania problemów z drukowaniem, patrz Diagnostyka i usuwanie problemów.