Wymagania dotyczące kabla połączeniowego
Wymagania dotyczące kabla połączeniowego

Wymagania dotyczące kabla połączeniowego

Kable danych muszą być całkowicie ekranowane i wyposażone w metalowe lub metalizowane osłony złącza.
Ekranowane kable i złącza są wymagane, aby zapobiec promieniowaniu oraz odbieraniu szumu elektrycznego.
Aby zminimalizować odbiór szumu elektrycznego w kablu:
  • Kable danych powinny być jak najkrótsze (zalecane 1,83 m lub 6 stóp).
  • Nie łączyć ściśle kabli danych z kablami zasilającymi.
  • Nie mocować kabli danych do przewodów zasilających.
Niniejsza drukarka spełnia wymagania przepisów FCC, część 15 dla urządzenia klasy B, pod warunkiem użycia jedynie całkowicie ekranowanych kabli danych. Zastosowanie nieekranowanych kabli może zwiększać poziom emisji promieniowania powyżej granic Klasy B.