Port równoległy
Port równoległy

Port równoległy

Wymagany kabel musi być z jednej strony zakończony 25-stykowym wtykiem męskim typu „D” (DB-25P), a na drugim — wtykiem złącza drukarki typu Centronics (zgodnie ze specyfikacją interfejsu równoległego IEEE 1284 A-B).
Wczesne modele drukarek G-Series obsługiwały kable równoległe z dwoma 25-stykowymi wtykami męskimi typu „D” (DB-25P) na obu końcach (zgodnie ze specyfikacją interfejsu równoległego IEEE 1284 A-A).
1
Kabel równoległy