Łączność szeregowa
Łączność szeregowa

Łączność szeregowa

Drukarka automatycznie wykrywa i przełącza port szeregowy w celu dostosowania do najczęściej używanych standardów okablowania portu szeregowego oraz konfiguracji podłączenia sygnału, tj. DTE i DCE.
Wymagany kabel interfejsu sygnałowego musi z jednej strony kończyć się męskim złączem D (DB-9P) o dziewięciu stykach, które można podłączyć do odpowiedniego portu szeregowego (DB-9S), znajdującego się z tyłu drukarki. Drugi koniec kabla należy podłączyć do portu szeregowego na komputerze-hoście. To pozwala na użycie dwóch rodzajów kabli oraz kabla zastępczego w przypadku drukarki Zebra i innych modeli drukarek.
Drukarki Zebra używają kabla krosowanego typu Null Modem. Wczesne modele drukarek Zebra (urządzenia DCE) obsługujące programowanie EPL zazwyczaj wykorzystywały bezpośrednie kable łączności (bez przeplotu). Aby uzyskać informacje na temat układu styków, patrz Okablowanie interfejsu.
Ustawienia komunikacji portu szeregowego między drukarką a hostem (zazwyczaj komputerem PC) muszą być zgodne, aby zapewnić niezawodną komunikację. Najczęstszymi ustawieniami wymagającymi zmian jest liczba bitów na sekundę (lub szybkość transmisji) i kontrola przepływu.
Na hoście (zwykle na komputerze z systemem Windows) należy zmodyfikować kontrolę przepływu danych, aby odpowiadała domyślnej metodzie komunikacji drukarki (sprzętowej); w starszych drukarkach jest ona odnotowana przez ustawienie Host Handshake (Uzgadnianie hosta) DTR/Xon/XOFF. Połączenie trybu pracy sprzętu (DTR) i oprogramowania (
Xon/Xoff
) może wymagać zmiany w zależności od aplikacji innych niż oprogramowanie Zebra oraz używanego rodzaju kabla szeregowego.
Łączność szeregową pomiędzy drukarką a komputerem-hostem można skonfigurować za pomocą następujących metod:
  • Automatyczna synchronizacja szybkości transmisji. Patrz Automatyczna szybkość transmisji.
  • Programowanie przy użyciu ZPL — polecenie ^SC
  • Programowanie przy użyciu EPL — polecenie Y