ZPL — polecenie ^SC
ZPL — polecenie ^SC

ZPL — polecenie ^SC

Użyj polecenia Set Communications (
^SC
) (Ustaw komunikację), aby zmienić ustawienia komunikacji w drukarce.
  1. Gdy komputer-host ma takie same ustawienia komunikacji jak drukarka, wyślij polecenie
    ^SC
    , aby wprowadzić żądane ustawienia w drukarce.
  2. Zmień ustawienia komputera-hosta, tak aby odpowiadały nowym ustawieniom drukarki.
Więcej informacji na temat tego polecenia można znaleźć w Przewodniku programowania ZPL.