Resetowanie domyślnych parametrów portu szeregowego
Resetowanie domyślnych parametrów portu szeregowego

Resetowanie domyślnych parametrów portu szeregowego

Wykonaj następujące czynności, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne parametrów komunikacji w drukarce (ustawienia komunikacji szeregowej to: szybkość transmisji
9600
bodów,
8
-bitowa długość słowa, brak kontroli parzystości [
NO
],
1
bit stopu i kontrola przepływu danych
DTR/XON/XOFF
).
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
  FEED
  (Podawanie), aż zielona kontrolka stanu mignie raz, po chwili mignie dwa razy, a po kolejnej chwili mignie trzy razy. Natychmiast zwolnij przycisk.
 2. Gdy kontrolka stanu miga szybko na bursztynowo i zielono, naciśnij przycisk
  FEED
  (Podawania).
  Łączność szeregową pomiędzy drukarką a komputerem-hostem można skonfigurować przy użyciu polecenia
  ^SC
  języka programowania ZPL lub polecenia
  Y
  języka programowania EPL.
  Wczesne modele drukarek Zebra wykorzystujące programowanie języka EPL miały następujące domyślne ustawienia portu szeregowego: szybkość transmisji
  9600
  bodów, brak kontroli parzystości [
  NO
  ],
  8
  bitów danych,
  1
  bit stopu oraz łączone sterowanie danymi sprzętu i oprogramowania (odpowiadające w zasadzie
  DTR/Xon/Xoff
  ). Ustawienie kontroli przepływu w systemie operacyjnym Windows było dla większości aplikacji ustawieniem
  Hardware
  (Sprzętowe).
  1
  Kabel szeregowy (po podłączeniu kabla dokręć śruby)