Wymagania dotyczące interfejsu USB
Wymagania dotyczące interfejsu USB

Wymagania dotyczące interfejsu USB

Uniwersalna magistrala szeregowa (zgodna z wersją 2.0) zapewnia szybki interfejs zgodny z istniejącym sprzętem komputerowym.
Konstrukcja typu plug-and-play (PnP) złącza USB ułatwia instalację. Wiele drukarek może współużytkować jeden port/koncentrator USB.
W przypadku korzystania z kabla USB (niewchodzącego w skład zestawu z drukarką) należy się upewnić, czy taki kabel lub jego opakowanie ma oznakowanie Certified USB™ (patrz poniżej), gwarantujące zgodność ze specyfikacją USB 2.0.
Poczekaj z włączeniem zasilania drukarki do momentu zainstalowania sterowników na komputerze, gdy kreator instalacji zaleci wykonanie tej czynności.