Wykrywanie drukarek Plug-n-Play (PnP) i systemy operacyjne Windows
Wykrywanie drukarek Plug-n-Play (PnP) i systemy operacyjne Windows

Wykrywanie drukarek Plug-n-Play (PnP) i systemy operacyjne Windows

W zależności od danej konfiguracji sprzętowej i wersji systemu Windows, drukarka podłączona do interfejsu USB, równoległego lub szeregowego może zostać wykryta za pośrednictwem technologii Plug-and-Play (PnP).
Najnowsze systemy operacyjne Windows automatycznie wykrywają drukarkę podłączoną za pośrednictwem interfejsu USB.
W tym momencie sterowniki drukarki nie obsługują instalacji portu szeregowego PnP.
W przypadku operacji PnP konfiguracja interfejsu komputera drukarki dla portu równoległego musi obsługiwać komunikację dwukierunkową i mieć skonfigurowane połączenie.
Przy pierwszym podłączeniu drukarki do komputera system operacyjny automatycznie uruchomi kreatora „Add New Hardware” (Dodaj nowy sprzęt). Jeśli pakiet sterowników został wstępnie załadowany za pomocą narzędzia Zebra Setup Utilities, sterownik drukarki zostanie zainstalowany automatycznie.
Przejdź do katalogu drukarki w systemie Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę drukarki i wybierz
Properties
(Właściwości). Kliknij
Print test page
(Drukuj stronę testową), aby sprawdzić prawidłowość instalacji.
System operacyjny Windows wykrywa i ponownie łączy wcześniej zainstalowaną drukarkę, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:
  • Drukarka zostanie ponownie podłączona do interfejsu USB lub
  • Jeśli drukarka jest włączona po zakończeniu ponownego uruchamiania systemu operacyjnego Windows na komputerze.
Z podłączeniem zasilania do drukarki należy poczekać do momentu zainstalowania sterowników drukarki na komputerze z systemem Windows. Zobacz poniższe ilustracje, gdzie Uruchamianie kreatora instalacji drukarki.
Zignoruj ostrzeżenia „New Device Detected” (Wykryto nowe urządzenie) i zamknij monity na pasku zadań. Poczekaj kilka sekund, aż system operacyjny Windows dopasuje drukarkę do oprogramowania sterownika. Ostrzeżenia znikną i drukarka powinna być gotowa do rozpoczęcia drukowania.