Instalacja wstępna sterowników drukarki Windows
Instalacja wstępna sterowników drukarki Windows

Instalacja wstępna sterowników drukarki Windows

Po skonfigurowaniu drukarki i sprawdzeniu, że może ona wydrukować etykietę z konfiguracją, można podłączyć drukarkę do urządzenia (np. komputera, telefonu lub tabletu) i zainstalować sterowniki.
Należy wstępnie zainstalować sterownik ZebraDesigner dla systemu Windows co najmniej w celu ułatwienia obsługi i uproszczenia systemów operacyjnych Windows (OS) w wersji wyższej niż Windows XP OS SP2.
Firma Zebra oferuje następujące możliwości:
 • Zebra Setup Utilities (ZSU) — pakiet sterowników drukarki Zebra, programów narzędziowych oraz narzędzi łączności i instalacji wykorzystywanych przez większość systemów operacyjnych Windows. Pakiet ZSU i sterowniki drukarki Zebra dla systemu Windows są dostępne na dysku CD dołączonym do drukarki. W przypadku najnowszych wersji należy przejść do witryny firmy Zebra pod adresem zebra.com.
 • ZebraDesigner Driver i ZSU — sterownik obsługuje 32- i 64-bitowy system operacyjny Windows. Sterownik ma certyfikat Microsoft. Lista systemów operacyjnych obsługiwanych przez oprogramowanie. ZebraDesigner Driver i ZSU obsługują następujące interfejsy komunikacyjne drukarki:
  • Port USB
  • Port równoległy
  • Port szeregowy
  • Przewodowa i bezprzewodowa sieć Ethernet
  • Bluetooth (za pomocą wirtualnego portu drukarki Bluetooth)
Z podłączeniem zasilania do drukarki należy poczekać do momentu zainstalowania sterowników na komputerze.
Aby zainstalować sterowniki:
 1. Podłącz drukarkę do komputera z systemem operacyjnym Windows obsługiwanym przez sterownik Zebra.
 2. Zainstaluj pakiet Zebra Setup Utilities. Narzędzie wyświetli monit o włączenie zasilania drukarki.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć instalację drukarki.