Port szeregowy i systemy operacyjne Windows
Port szeregowy i systemy operacyjne Windows

Port szeregowy i systemy operacyjne Windows

Domyślne ustawienia komunikacji portu szeregowego systemu operacyjnego Windows są ściśle zgodne z domyślnymi ustawieniami drukarki z jednym wyjątkiem (kontrola przepływu danych). Należy go zmienić.
Domyślnym ustawieniem kontroli przepływu danych w systemie Windows jest
NONE
(BRAK). Drukarka wymaga ustawienia kontroli przepływu danych na
Hardware
(Sprzętowa).
Na chwilę obecną, drukarka nie obsługuje usługi wykrywania urządzeń podłączonych do portu szeregowego Plug and Play.