Instalowanie sterowników i podłączanie do komputera z systemem Windows
Instalowanie sterowników i podłączanie do komputera z systemem Windows

Instalowanie sterowników i podłączanie do komputera z systemem Windows

Aby korzystać z drukarki na komputerze z systemem Microsoft Windows, należy najpierw zainstalować właściwe sterowniki.
Drukarkę można podłączyć do komputera przy użyciu dowolnego z obsługiwanych połączeń, które są dostępne. Nie należy jednak podłączać żadnych kabli z komputera do drukarki, dopóki nie zostanie to zalecone przez kreatora instalacji. Jeśli kable zostaną podłączone przed wyświetleniem monitu przez kreatora, drukarka nie zostanie zainstalowana prawidłowo.
Aby odzyskać dane po nieprawidłowej instalacji sterownika drukarki, patrz Co zrobić, jeśli zapomnisz zainstalować sterowniki drukarki.