Uruchamianie kreatora instalacji drukarki
Uruchamianie kreatora instalacji drukarki

Uruchamianie kreatora instalacji drukarki

 1. Na ostatnim ekranie instalatora sterownika pozostaw zaznaczoną opcję
  Run the Printer Installation Wizard
  (Uruchom kreatora instalacji drukarki), a następnie kliknij przycisk
  Finish
  (Zakończ).
  Wyświetlony zostanie kreator instalacji sterownika drukarki.
 2. Kliknij
  Next
  (Dalej).
 3. Kliknij
  Install Printer Driver
  (Zainstaluj sterownik drukarki).
  Zostanie wyświetlona umowa licencyjna.
 4. Przeczytaj i zaakceptuj warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij
  Next
  (Dalej).
 5. Wybierz opcję komunikacji, którą chcesz skonfigurować dla drukarki:
  Typ połączenia
  Kiedy i jak korzystać z tej opcji
  Port sieciowy
  W przypadku korzystania z połączenia Ethernet (LAN) lub bezprzewodowego (Wi-Fi).
  Poczekaj, aż sterownik przeskanuje lokalną sieć w poszukiwaniu urządzeń, i postępuj zgodnie z instrukcjami.
  Port USB
  W przypadku podłączenia za pomocą kabla USB.
  Podłącz kabel do drukarki i komputera. Jeśli drukarka jest już podłączona i włączona, może być konieczne odłączenie kabla USB i ponowne zainstalowanie drukarki. Sterownik automatycznie wyszuka model podłączonej drukarki.
  Port Bluetooth
  W przypadku korzystania z połączenia Bluetooth.
  Inne
  Służy do instalacji przy użyciu innego typu kabla, np. równoległy (LPT) i szeregowy (COM). Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.
 6. W razie potrzeby wybierz model i rozdzielczość drukarki.
  Informacje te znajdują się na etykiecie konfiguracji drukarki. Patrz Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki).
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora instalacji, aby zakończyć instalację.