Ładowanie nośników rolkowych
Ładowanie nośników rolkowych

Ładowanie nośników rolkowych

Podczas ładowania nośników należy umieścić rolkę na wieszakach na nośnik.
Należy używać nośników odpowiednich dla danego typu drukowania.