Przygotowanie nośnika
Przygotowanie nośnika

Przygotowanie nośnika

Nośniki rolkowe nawinięte do wewnątrz i na zewnątrz ładuje się do drukarki w ten sam sposób.
Usuń zewnętrzną długość nośnika. Podczas transportu, przenoszenia lub magazynowania rolka może się zabrudzić lub zapylić. Usunięcie zewnętrznej długości nośnika pozwala uniknąć wciągnięcia kleju lub zanieczyszczonego nośnika pomiędzy głowicę drukującą i płytę.