Umieszczanie rolki w przedziale nośnika
Umieszczanie rolki w przedziale nośnika
View content for :
Product:

Umieszczanie rolki w przedziale nośnika

Wykonaj poniższe czynności, aby załadować nośnik do drukarki.
  1. Otwórz pokrywę drukarki w kierunku przodu drukarki, pociągając do siebie dźwignie zatrzasku zwalniającego.
  2. Otwórz uchwyty rolki nośnika. Pociągnij i otwórz prowadnice nośnika wolną ręką, umieść rolkę nośnika na uchwytach rolki i zwolnij prowadnice. Ustaw rolkę nośnika w taki sposób, aby jej powierzchnia drukowania była zwrócona w górę, gdy przechodzi nad wałkiem dociskowym (napędu).
  3. Pociągnij nośnik tak, aby wystawał z przodu drukarki. Sprawdź, czy rolka swobodnie się obraca. Upewnij się, że rolka nie znajduje się u dołu przedziału nośnika. Sprawdź, czy dany nośnik został załadowany powierzchnią drukowania do góry.
  4. Wciśnij nośnik pod obie prowadnice nośnika.
    1
    Prowadnice nośnika
  5. Zamknij drukarkę. Naciśnij w dół do zatrzaśnięcia pokrywy.
Nastąpi automatyczna kalibracja drukarki (patrz Wykrywanie nośnika).