Przegląd konfiguracji drukarki
Przegląd konfiguracji drukarki
View content for :
Product:

Przegląd konfiguracji drukarki

W tym rozdziale przedstawiono ogólny zarys konfiguracji drukarki Zebra, która obejmuje konfigurację sprzętu oraz konfigurację systemu hosta lub oprogramowania/sterownika.
Po znalezieniu odpowiedniej lokalizacji dla drukarki, ale PRZED podłączeniem drukarki do źródła zasilania, pobierz sterowniki drukarki na laptop lub komputer PC, którego będziesz używać do konfiguracji drukarki i zarządzania nią.
Do skonfigurowania pierwszego wydruku testowego potrzebna będzie rolka z nośnikiem (etykiety, papier do kwitów, przywieszki itp.). Odwiedź stronę zebra.com/supplies lub skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniego nośnika.
 1. Drukarkę należy umieścić w bezpiecznym miejscu z dostępem do źródła zasilania, w którym można podłączyć ją do komputera, laptopa lub urządzenia przenośnego za pomocą kabli połączeniowych lub bezprzewodowo. Patrz uwagi dotyczące lokalizacji w Podłączanie zasilania.
 2. Wejdź na stronę zebra.com/setup, aby pobrać i zainstalować narzędzie Zebra Setup Utilities (ZSU) dla systemu operacyjnego Windows. Narzędzie zawiera najnowsze sterowniki, kreatory instalacji i różne narzędzia ułatwiające zarządzanie drukarką. Patrz Instalowanie sterowników i podłączanie do komputera z systemem Windows.
  Opcjonalnie pobierz aplikacje dla urządzeń Android, iPhone i iPad, które pomogą Ci zarządzać drukarką Zebra.
 3. Podłącz drukarkę i zasilacz do uziemionego źródła zasilania AC. Patrz Podłączanie zasilania.
 4. Załaduj nośnik. Patrz Ładowanie nośników rolkowych.
  Nastąpi automatyczna kalibracja drukarki. Patrz Wykrywanie nośnika.
 5. Załaduj taśmę transferową. Patrz Ładowanie taśmy transferowej.
 6. Wydrukuj raport konfiguracji drukarki, aby sprawdzić podstawowe działanie drukarki. Patrz Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki).
 7. Wyłącz zasilanie drukarki.
 8. Wybierz metodę komunikacji z drukarką za pomocą połączenia przewodowego — portu USB, opcjonalnego portu szeregowego lub opcjonalnej sieci Ethernet — lub połączenia bezprzewodowego, takiego jak Bluetooth lub Wi-Fi, i nawiąż połączenie fizyczne, jeśli używasz kabla. Patrz Podłączanie drukarki do urządzenia i Wymagania dotyczące kabla połączeniowego.
 9. Uruchom narzędzie Zebra Setup Utilities. Patrz Uruchamianie kreatora instalacji drukarki.
 10. Sprawdź połączenie drukarki. Zobacz poniższe ilustracje, gdzie Testowanie komunikacji przez drukowanie.
Jeśli drukarka została podłączona do urządzenia głównego i została włączona PRZED zainstalowaniem sterowników drukarki na hoście (za pomocą kreatora instalacji narzędzia Zebra Setup Utilities), patrz Co zrobić, jeśli zapomnisz zainstalować sterowniki drukarki.