Podłączanie zasilania
Podłączanie zasilania
View content for :
Product:

Podłączanie zasilania

Ustaw drukarkę w taki sposób, aby w razie potrzeby uzyskać łatwy dostęp do kabla zasilającego.
Aby się upewnić, że obwody drukarki nie są pod napięciem, odłącz kabel zasilający od gniazda zasilania lub gniazda AC.
Nie wolno nigdy używać drukarki i zasilacza w obszarach, w których mogą one ulec zamoczeniu. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń ciała!
 1. Upewnij się, że przełącznik zasilania drukarki jest w pozycji wyłączonej (na dole).
 2. Włóż kabel zasilający AC do zasilacza.
 3. Podłącz drugi koniec kabla do odpowiedniego gniazda elektrycznego AC.
  Jeśli w gniazdku AC jest włączone zasilanie, zapali się kontrolka aktywnego zasilania.
 4. Włóż wtyczkę zasilania do gniazda zasilania drukarki.
  1
  Drukarka
  2
  Przełącznik zasilania
  3
  Wtyczka (różni się w poszczególnych krajach)
  4
  Kabel zasilający AC
  5
  Złącze IEC 60320 C-13
  6
  Zasilacz
  7
  Kontrolka aktywnego zasilania
  8
  Złącze zasilania
  9
  Gniazdo zasilania
  Upewnij się, że zawsze będzie stosowany odpowiedni kabel zasilający z trzema wtykami i złącze IEC 60320-C13. Te kable zasilające muszą zawsze mieć odpowiedni znak certyfikacji kraju, w którym produkt jest stosowany.