Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki)
Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki)
View content for :
Product:

Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki)

Przed podłączeniem drukarki do komputera upewnij się, że drukarka jest w pełni sprawna.
Można to wykonać, drukując etykietę stanu konfiguracji.
 1. Sprawdź, czy nośnik został prawidłowo załadowany i czy górna pokrywa drukarki jest zamknięta.
 2. Jeśli drukarka nie została jeszcze włączona, uruchom zasilanie drukarki.
  Jeśli drukarka uruchomi się, a kontrolka stanu będzie migać na zielono (tryb wstrzymania)…
  Naciśnij jeden raz przycisk
  FEED
  (Podawanie), aby przełączyć drukarkę w tryb gotowości (do drukowania).
  Jeśli kontrolka stanu drukarki nie świeci na zielono w sposób ciągły (gotowa)…
 3. Naciśnij przycisk
  FEED
  (Podawanie) dwa do trzech razy, aby umożliwić drukarce kalibrację dla zainstalowanych nośników.
  Drukarka automatycznie przeprowadzi kalibrację (patrz Wykrywanie nośnika) i w trakcie tego procesu może podawać kilka etykiet.
 4. Gdy kontrolka stanu zaświeci się na zielono, naciśnij i przytrzymaj przycisk
  FEED
  (Podawanie), aż kontrolka stanu mignie jeden raz, a następnie zwolnij przycisk.
  Drukuje się naklejka konfiguracji sieci. Jeśli nie można wydrukować tej etykiety, patrz Pierwsze kroki.
  Przykład etykiety konfiguracji drukarki
 5. Jeśli ta etykieta jest drukowana w ramach konfiguracji drukarki, wyłącz zasilanie drukarki po wydrukowaniu etykiety. Najpierw należy połączyć drukarkę z komputerem za pomocą kabla, zainstalować sterowniki drukarki na komputerze, a następnie włączyć drukarkę, gdy kreator instalacji wyświetli monit. Patrz Przegląd konfiguracji drukarki.