Ładowanie taśmy transferowej
Ładowanie taśmy transferowej

Ładowanie taśmy transferowej

Drukarka używa taśmy do drukowania. Taśmy transferowe są dostępne w różnych rodzajach, a czasami w różnych kolorach, celem dostosowania do różnych potrzeb. Skorzystaj z podanych tu informacji, aby zakupić odpowiednie taśmy i załadować taśmę do drukarki.
Drukarka wymaga certyfikowanych taśm Zebra, aby zapewnić optymalną wydajność drukowania i działania.
Taśmy transferowe dostępne w firmie Zebra są:
 • zaprojektowane specjalnie do pracy z drukarką i nośnikami marki Zebra;
 • dostarczane z tacą wskazującą koniec taśmy (odbłyśnik). Gdy drukarka wykryje tę tacę, rozpoznaje, że rolka taśmy transferowej została zużyta i przestaje drukować, aby zapobiec uszkodzeniu głowicy drukującej.
 • Taśmy i gilzy taśmy produkowane przez firmę Zebra mają nacięcia, które pomagają utrzymać zazębienie rolki taśmy i napęd (bez poślizgów) podczas drukowania.
Stosowanie nośników innych niż firmy Zebra lub taśm niedopuszczonych do stosowania w drukarce Zebra może spowodować uszkodzenie drukarki lub głowicy drukującej.
Aby zakupić taśmę i materiały eksploatacyjne zgodne z drukarką, przejdź do strony strony zebra.com/supplies. Do drukarki dostępne są następujące rodzaje taśm oznaczone kolorami:
 • Niebieski — woskowa Performance Wax
 • Srebrny — woskowo-żywiczna Premium Wax/Resin
 • Złoty — żywiczna Performance Resin do wydruku naklejek syntetycznych (maks. szybkość 6 cali na sek.) oraz papieru powlekanego (maks. szybkość 4 cale na sek.)
 • Czerwony — żywiczna Premium Resin do wydruku naklejek syntetycznych (maks. szybkość 4 cale na sek.)
Aby uzyskać więcej informacji na temat używania taśm z drukarką, patrz Informacje ogólne i zastosowanie taśmy.
Aby uzyskać optymalne rezultaty i zapobiec uszkodzeniu drukarki:
 • Dopasuj nośniki i rodzaje taśm, które mają być używane.
 • Aby chronić głowicę drukującą przed zużyciem, należy zawsze używać taśmy szerszej od nośnika.
  Jeśli używana taśma nie jest tak szeroka, jak załadowany nośnik, obszary głowicy drukującej, które NIE są chronione taśmą, mogą się przedwcześnie zużywać i uszkodzić głowicę drukującą.
 • NIE należy wkładać taśmy do drukarki, gdy używasz nośnika termicznego. Aby określić typ używanego nośnika, patrz Określanie rodzajów nośników termicznych.
 • Upewnij się, że nacięcia na gilzie taśmy są kwadratowe. Nacięcia muszą być w dobrym stanie, aby zablokować wrzeciono.
  NIE używaj gilz taśm o uszkodzonych nacięciach (zaokrąglonych, wytartych, rozbitych itp.). Gilzy z uszkodzonymi nacięciami mogą się ślizgać i powodować marszczenie taśmy, nieprawidłowe wykrywanie końca taśmy lub inne sporadyczne awarie.
Jeśli podczas drukowania w drukarce skończy się taśma, a konieczna jest wymiana taśmy bez utraty zadania drukowania, patrz Informacje ogólne i zastosowanie taśmy.
 1. Przygotuj taśmę, wyjmując ją z opakowania i wyciągając pasek z klejem.
  1
  Prawa strona (drukarka i rolka)
  2
  Pasek z klejem
  3
  Nacięcie (wymagane po lewej stronie taśmy)
  NIE używać gilz taśmy do wcześniejszych modeli drukarek stacjonarnych! Starsze gilzy taśmy mają nacięcia tylko po jednej stronie gilzy taśmy. Są one zbyt duże i powodują zacięcie szpuli odbierającej.
 2. Otwórz drukarkę i ułóż nową rolkę taśmy na dolnych wrzecionach podających taśmy drukarki.
 3. Obróć rolkę tak, aby jej nacięcia znalazły się w jednej linii, a następnie zablokowały o lewą krawędź mechanizmu podającego.
  Pierwsza gilza do odbierania taśmy jest dostarczana w pudełku z drukarką. Podczas kolejnych wymian taśmy można użyć pustej gilzy, aby odebrać następną rolkę taśmy.
 4. Wyciągnij szpicę taśmy termotransferowej z rolki i za pomocą paska klejącego na szpicy przymocuj ją do pustej gilzy taśmy na wrzecionie podającym. Umieść taśmę na środku gilzy.
 5. Obróć pokrętło po lewej stronie wrzeciona podającego w kierunku tyłu drukarki, aż taśma zostanie ciasno przeciągnięta wokół głowicy drukującej.
 6. Sprawdź, czy załadowano nośnik zgodny z tą taśmą, a drukarka jest gotowa do drukowania, a następnie zamknij pokrywę drukarki.
 7. Naciśnij przycisk
  FEED
  (Podawanie), aby drukarka wprowadziła co najmniej 10 cm (4 cale) nośnika, likwidując wszelkie luzy i zmarszczenia taśmy oraz ustawiając taśmę w jednej linii z wrzecionami.
 8. Użyj sterownika drukarki, aplikacji, takiej jak Zebra Setup Utilities, lub poleceń programowania drukarki, aby zmienić ustawienie trybu drukowania z drukowania termicznego na drukowanie termotransferowe. Spowoduje to ustawienie profili temperatury drukarki dla nośników termotransferowych.
  W przypadku korzystania z programowania ZPL…
  Wyślij do drukarki polecenie ZPL II (Media Type)
  ^MT
  (Rodzaj nośnika). Patrz instrukcje dotyczące tego polecenia w przewodniku programowania ZPL.
  W przypadku korzystania z programowania EPL w trybie strony (ustawienie domyślne drukarki)…
  Patrz polecenie
  ^O
  (Opcje sprzętowe). Patrz instrukcje dotyczące tego polecenia w przewodniku programowania EPL.
 9. Sprawdź, czy tryb zmienia się z druku termicznego na druk termotransferowy, drukując etykietę konfiguracji drukarki. Patrz Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki).
  Wpis
  PRINT METHOD
  na etykiecie powinien mieć wartość
  THERMAL-TRANS
  .