Interfejs USB
Interfejs USB

Interfejs USB

Na poniższym rysunku przedstawiono okablowanie wymagane do korzystania z interfejsu USB drukarki.
W celu zapewnienia zgodności ze specyfikacją USB 2.0, drukarka wymaga użycia przewodów opatrzonych certyfikatem „Certified USB™”.
Styk
Sygnał
1
Vbus - N/C
2
D-
3
D+
4
Uziemienie
Obudowa
Żyła ekranująca / odprowadzająca
Informacje na temat systemów operacyjnych i sterowników obsługiwanych przez drukarkę znajdują się na płycie CD z oprogramowaniem i dokumentacją oraz w witrynie drukarki Zebra dostępnej pod adresem zebra.com.
Informacje na temat interfejsu USB można znaleźć na stronie internetowej USB usb.org.