Interfejs portu szeregowego
Interfejs portu szeregowego

Interfejs portu szeregowego

W tym rozdziale opisano konfiguracje interfejsu portu szeregowego.
Opis sygnału portu szeregowego
Styk
Opis
1
Nie używane
2
Sygnał wejściowy RXD (odbiór danych) do drukarki
3
Sygnał wyjściowy TXD (transmisja danych) z drukarki
4
Sygnał DTR (gotowość do pracy z terminalem danych) z drukarki — kontrolują pracę, kiedy host może wysyłać dane
5
Połączenie uziemienia
6
Sygnał wejściowy DSR (gotowy zestaw danych) do drukarki
7
Sygnał wyjściowy RTS (żądanie wysłania) z drukarki — zawsze w stanie AKTYWNYM, gdy drukarka jest włączona
8
CTS (gotowość do wysłania) — nieużywane przez drukarkę
9
+5 V przy 0,75 A z bezpiecznikiem
Maksymalny prąd dostępny przez port szeregowy i/lub równoległy NIE powinien przekraczać 0,75 A.
Po wybraniu uzgadniania XON/XOFF przepływ danych jest kontrolowany przez kody sterujące ASCII DC1 (
XON
) i DC3 (
XOFF
). Przewód sterujący DTR nie będzie miał żadnego wpływu.
Połączenie wzajemne do urządzeń DTE — drukarka została skonfigurowana jako terminal (DTE). Do podłączenia drukarki do innych urządzeń DTE (takich jak port szeregowy komputera stacjonarnego) należy użyć kabla RS-232 typu null modem (z przeplotem). Tutaj przedstawiono wymagane połączenia kablowe.
Podłączanie drukarki do urządzenia DTE
Złącze DB-25S do urządzenia DTE (PC)
Złącze DB-9P do drukarki
Złącze DB-9S do urządzenia DTE (PC)
Złącze DB-9P do drukarki
Połączenie wzajemne do urządzeń DCE — w przypadku podłączenia własnego interfejsu RS-232 drukarki do urządzenia komunikacji danych (DCE), takiego jak modem, konieczne jest użycie standardowego przewodu RS-232 (bezpośredniego) jako kabla interfejsu łączności. Tutaj przedstawiono połączenia wymagane dla tego kabla.
Podłączanie drukarki do urządzenia DCE
Złącze DB-25S do urządzenia DCE
Złącze DB-9P do drukarki
Złącze DB-9S do urządzenia DCE
Złącze DB-9P do drukarki
Połączenie do klawiatury z wyświetlaczem KDU (Keyboard Display Unit) — klawiatura KDU to wyspecjalizowane wyposażenie dodatkowe drukarek DCE, które wymaga zastosowania specjalnego adaptera portu szeregowego firmy Zebra. Moduł KDU zawiera teraz adapter KDU. Numer katalogowy zestawu Zebra dla adaptera KDU to 105934-088.