Wprowadzenie
Wprowadzenie

Wprowadzenie

W tym rozdziale opisano zawartość opakowania i przedstawiono przegląd funkcji drukarki. Znajdują się tutaj również informacje na temat sposobu otwierania i zamykania drukarki oraz sposobu zgłaszania problemów.