Przycisk FEED (Podawanie)
Przycisk FEED (Podawanie)

Przycisk FEED (Podawanie)

Przycisk
FEED
(Podawanie) służy do wykonywania różnych czynności.
 • Dotknij przycisku
  FEED
  (Podawanie) jeden raz, aby wymusić podawanie przez drukarkę jednej pustej etykiety.
 • Naciśnij przycisk
  FEED
  (Podawanie), aby drukarka opuściła stan pauzy.
  Drukarka może znajdować się w stanie pauzy z powodu błędu lub mogła zostać w tym stanie włączona za pomocą polecenia programowania. Szczegółowe informacje zawiera rozdział Opisy kontrolek stanu i rozwiązywanie problemów.
 • Aby skonfigurować drukarkę lub uzyskać informacje o jej stanie, użyj przycisku
  FEED
  (Podawanie). Patrz Tryby przycisku FEED (Podawanie).