Przełącznik zasilania
Przełącznik zasilania
View content for :
Product:

Przełącznik zasilania

Naciśnij przełącznik
POWER
(Zasilanie) z tyłu drukarki, aby włączyć lub wyłączyć drukarkę.
Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli komunikacyjnych i zasilania należy wyłączyć zasilanie drukarki.
1
Przełącznik
POWER
(Zasilanie)