Kontrolka stanu
Kontrolka stanu
View content for :
Product:

Kontrolka stanu

Umieszczona u góry, obok przycisku
FEED
(Podawania), kontrolka stanu jest wskaźnikiem działania drukarki.
Więcej informacji o tym, co zawierają różne wskazania stanu, można znaleźć w rozdziale Opisy kontrolek stanu i rozwiązywanie problemów.
1
Kontrolka stanu
2
Przycisk
FEED
(Podawanie)