Otwieranie drukarki
Otwieranie drukarki
View content for :
Product:

Otwieranie drukarki

Aby uzyskać dostęp do przedziału nośnika, należy otworzyć drukarkę. Pociągnij do siebie zatrzaski zwalniające i podnieś pokrywę. Sprawdź, czy w przedziale nośnika nie ma luźnych lub uszkodzonych elementów.
Ładunek elektrostatyczny gromadzący się na powierzchni ludzkiego ciała lub innych powierzchniach może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie głowicy drukującej lub podzespołów elektronicznych używanych w tym urządzeniu. Podczas pracy z głowicą drukującą lub podzespołami elektronicznymi pod górną pokrywą należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa elektrostatycznego.