Czyszczenie głowicy drukującej
Czyszczenie głowicy drukującej
View content for :
Product:

Czyszczenie głowicy drukującej

Zawsze używaj nowego pióra do czyszczenia na głowicy drukującej.
Zużyte pióra do czyszczenia przenoszą zanieczyszczenia z poprzednich zastosowań. Zanieczyszczenia te mogą uszkodzić głowicę drukującą.
Podczas drukowania głowica drukująca nagrzewa się. Aby uniknąć uszkodzenia głowicy drukującej i ryzyka obrażeń ciała, należy unikać dotykania głowicy drukującej. Do konserwacji drukarki należy używać wyłącznie pióra do czyszczenia.
Głowicę drukującą należy czyścić po każdym załadowaniu nowego nośnika.
  1. Przetrzyj piórem obszar po ciemnym obszarze głowicy drukującej. Czyść od środka w kierunku zewnętrznych krawędzi. To działanie sprawia, że wszelkie pozostałości kleju przeniesione z krawędzi nośnika na głowicę drukującą znajdą się poza ścieżką nośnika.
  2. Przed zamknięciem drukarki odczekaj minutę, aż głowica drukująca wyschnie.