Wyjmowanie i wymiana głowicy drukującej
Wyjmowanie i wymiana głowicy drukującej

Wyjmowanie i wymiana głowicy drukującej

Jeśli konieczna jest wymiana głowicy drukującej, przed kontynuowaniem zapoznaj się z poniższymi instrukcjami wyjmowania i instalacji głowicy drukującej.
Podczas drukowania głowica drukująca nagrzewa się. Aby uniknąć uszkodzenia głowicy drukującej i ryzyka obrażeń ciała, należy unikać dotykania głowicy drukującej. Do konserwacji drukarki należy używać wyłącznie pióra do czyszczenia.
Przygotuj miejsce pracy, zabezpieczając je przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Miejsce pracy musi być zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi i wyposażone w odpowiednio uziemioną matę przewodzącą, na której umieszcza się drukarkę. Należy też stosować antystatyczną opaskę na nadgarstek.
Rozpocznij od otwarcia drukarki. Pociągnij do siebie zatrzaski zwalniające, a następnie podnieś górną pokrywę.
Aby wyjąć i wymienić głowicę drukującą:
 1. Wyłącz drukarkę i odłącz kabel zasilający.
 2. Jeśli taśma jest załadowana, wyjmij ją.
 3. Użyj małego śrubokręta z płaską główką do zdjęcia prowadnicy taśmy. Delikatnie odczep prawą wypustkę z obudowy mechanizmu taśmy. Wyciągnij lewą stronę prowadnicy taśmy.
  1
  Prowadnica taśmy i pokrywa głowicy drukującej
 4. Użyj tępo zakończonego narzędzia do naciśnięcia wypustki zwalniającej, najpierw po prawej, a następnie po lewej stronie głowicy drukującej. Średnica narzędzia może wynosić od 2,5 do 3,8 mm (0,10–0,15 cala). Włóż narzędzie do otworu dostępowego do zwalniania głowicy drukującej z obudowy mechanizmu taśmy. Jest to otwór okrągły. Wciśnij wypustkę zwalniającą i delikatnie pociągnij do dołu uchwyt głowicy drukującej.
 5. Uważnym i zdecydowanym ruchem wyciągnij złącza dwóch kabli z głowicy drukującej.
 6. Uważnym i zdecydowanym ruchem wyciągnij zielony przewód uziemienia z głowicy drukującej.
 7. Aby wymienić głowicę drukującą, należy najpierw włożyć lewe złącze głowicy drukującej do głowicy drukującej. Złącze można włożyć tylko w jednym kierunku.
 8. Podłącz zielony kabel uziemiający do głowicy drukującej.
 9. Wciśnij prawe złącze głowicy do głowicy drukującej.
 10. Sprawdź, czy przewód uziemienia oraz wiązki przewodów są nadal podłączone do głowicy drukującej.
 11. Włóż wypustkę uchwytu głowicy drukującej do otworu w obudowie mechanizmu taśmy. Ustaw otwory głowicy drukującej w jednej linii z pięcioma trzpieniami, a następnie zamocuj głowicę na obudowie mechanizmu taśmy.
  1
  Gniazdo
  4
  Otwory sprężynowe
  2
  Trzpień
  5
  Trzpienie sprężynowe
  3
  Wypustka
 12. Włóż lewy koniec prowadnicy taśmy w obudowę mechanizmu taśmy. Wsuń prawą część prowadnicy taśmy we właściwy otwór i wciśnij go, aż do zablokowania.
 13. Sprawdź, czy głowica drukująca porusza się swobodnie w górę i w dół po przyłożeniu nacisku i pozostaje zablokowana po zwolnieniu.
 14. Wyczyść głowicę drukującą. Użyj nowego pisaka do wytarcia tłustych śladów (odciski palców) oraz zanieczyszczeń z głowicy drukującej. Czyść od środka głowicy drukującej na zewnątrz. Patrz Czyszczenie głowicy drukującej.
 15. Załaduj ponownie nośnik. Podłącz kabel zasilający, WŁĄCZ drukarkę i wydrukuj raport stanu, aby zapewnić prawidłowe działanie. Patrz Drukowanie etykiety testowej (Konfiguracja drukarki).